Lumen

Een bijeenkomst in het gemeentehuis van Zoeterwoude, waar gesproken werd over gevoelens van eenzaamheid, werd aanleiding voor het schrijven van dit stukje tekst. Mijn ‘buurvrouw’ en lid van het kernteam Samen Gezond Zoeterwoude, enthousiasmeerde me al snel om deel te nemen aan de Gezondheidsroute Zoeterwoude. Ik vertel tijdens die gelegenheid graag meer over de organisatie Lumen, wat Lumen kan betekenen voor inwoners uit Zoeterwoude en over mijn betrokkenheid bij Lumen. 

Lumen is een organisatie voor en door mensen die te maken hebben (gehad)  met psychische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek in de regio Holland Rijnland (waaronder Zoeterwoude). Lumen is onafhankelijk van zorginstellingen en hulpverleners. Medewerkers en vrijwilligers van Lumen werken aan verbetering van welzijn voor en samen met mensen die (tijdelijk) in een kwetsbare positie verkeren. 

Meer over (het aanbod van) Lumen kun je vinden op Website: http://lumen-hollandrijnland.nl. Lumen biedt ook een intern opleidingstraject tot ervaringsdeskundige aan.  
Daarnaast geeft Lumen advies over beleidsthema’s die betrekking hebben  op de maatschappelijke positie van de achterban. 

Lumen is gehuisvest aan de Hooigracht 12-14 in Leiden.

Even binnenkijken bij Lumen….
Beneden in de huiskamer leest een bezoeker van het lotgenotencafé de krant. Andere bezoekers zijn met elkaar in gesprek of zitten achter een van de in de ruimte beschikbare computers.  Een medewerker wordt even aan zijn jasje getrokken omdat een echt luisterend oor al lang niet meer geboden is.  In een kantoor verderop in de gang heeft een bezoeker een dringende vraag over dreigende dakloosheid of torenhoge schulden. Een weg uit deze benarde situatie kan niet veel langer wachten. Een van de  cliëntondersteuners luistert en kijkt samen met de bezoeker welke wegen te bewandelen zijn. 

Op de eerste etage staat de deur op een kier en vangen we een glimp op van een groep mensen die, onder begeleiding van een ervaringsdeskundige trainer, onderzoekt hoe ze hun weg naar herstel kunnen terugvinden. Vanuit de tuin komen geluiden van zang en gitaarspel, waarin je een professional vermoedt, je tegemoet.  Andere geluiden maken kenbaar dat de laatste hand wordt gelegd aan het respijthuis: een plek waar mensen die psychische problemen ervaren tijdelijk kunnen verblijven. Kortom, Lumen biedt een veilige omgeving aan lotgenoten waar herstel en meer grip op je leven weer binnen bereik komt.

Tijdens de Gezondheidsroute kun je mij ontmoeten…
Mijn naam is Wilhelmina. Ik woon sinds 5 jaar in Zoeterwoude, samen met mijn man, twee kinderen, katten, kippen en alpaca’s.  In 2006 emigreerde ik met mijn gezin naar Oman en daarna naar Brunei.  Al vroeg in mijn leven was ik me bewust van sociale ongelijkheid en de negatieve gevolgen daarvan, vooral met betrekking tot gezondheid. Tijdens mijn studie (sociale wetenschappen) en in mijn werk (beleidsadviseur bij overheid en GGD) leerde ik steeds beter de mechanismen die een rol spelen bij het voortbestaan van sociale ongelijkheid te herkennen. Bij Lumen zet ik deze kennis in om op een effectieve manier de belangen van de achterban te kunnen behartigen.     

Wil je weten wat Lumen voor jou of wat jij voor Lumen kan betekenen, stuur dan je bericht naar: info@lumen-hollandrijnland.nl  

Contactgegevens Lumen:

Hooigracht 12-14 Leiden

T: 071-514 74 20
M: info@lumen-hollandrijnland.nl
W: lumen-hollandrijnland.nl