Carla van Loon

Mijn naam is Carla van Loon, beleidsmedewerker volksgezondheid en sportstimulering bij de gemeente Zoeterwoude. Ik werk al ruim 7 jaar bij de gemeente. Mijn hobby’s zijn lezen, schaken, wandelen en zwemmen. Daarnaast doe ik wat verwoede pogingen op het klavier.

Ik ben betrokken geweest bij de oprichting van Samen Gezond Zoeterwoude. Vorig jaar stonden Connie en Evelyn plotseling bij me op de stoep met de vraag of de gemeente hun initiatief wilde steunen. Natuurlijk wilden we dat, want de activiteiten sluiten goed aan bij ambities uit de gemeentelijke beleidsnota Zoeterwoude: Gelukkig en Gezond. Het uitdragen van de beweging rond het concept Positieve gezondheid. Inmiddels zijn we een jaar verder en heeft SGZ al flink van zich laten horen.

Sander de Koster, bedrijfscontactfunctionaris en ik zijn verbinders en contactpersonen van de gemeente. We denken nog veel activiteiten samen met SGZ te organiseren.

Wat wil ik bereiken met SGZ?

In 1e instantie zou ik graag zien dat we de gesprekstool van het concept positieve gezondheid als basis zien voor de gesprekken die we voeren met clienten. Dus mogelijk trainingen daarin waar nodig. Zo mogelijk inventariseren wie dit al doet en wie interesse heeft. DE gesprekstool gebruiken is toch een vak apart. In 2e instantie zou ik graag van jullie netwerk gebruik maken om bekendheid te geven aan het leefstijlakkoord en de activiteiten die we (zo mogelijk samen) gaan ondernemen. Daarnaast wil ik graag feed back en input voor het gemeentelijk beleid.

Wat breng ik in:

 • Verbinding met gemeente. Gemeentelijk netwerk.
 • Intermediair voor evt subsidies
 • Op de achtergrond dingen regelen

Kernwaarden:

 • Sociaal
 • Vertrouwen
 • Gelijkwaardigheid
 • Collegiaal
 • Gelukkig en gezond Zoeterwoude

Expertise:

 • Gemeentelijk beleid en netwerk
 • Werken op achtergrond
 • Plannen maken

Rol:

 • Gemeentelijk contactpersoon
 • Meedenken met plannen
 • Leefstijlakkoord uitdragen
Carla van Loon

Contactgegevens Carla:

Volgen nog