Ineke Hiel

Platform Samen Gezond Zoeterwoude heeft mij gevraagd om als “verbinder/ambassadeur” iets te schrijven op hun facebook pagina.
Ik ben Ineke Hiel-Piët en samen met mijn echtgenoot Jos Hiel voorzitter van Zoeterwoude voor Elkaar (ZVE). Wij wonen sinds 1981 in Zoeterwoude.

Zoeterwoude voor Elkaar is een organisatie voor jonge en oude mensen met een hulpvraag zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen, voor mantelzorgers zodat ze zich gesteund voelen en voor iedereen die mee wil doen als vrijwilliger of maatje. ZVE brengt hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar op gebied van welzijn. ZVE heeft twee werkgroepen: Wonen en Woonomgeving en Fietsmaatjes.
De link met Samen Gezond Zoeterwoude is dat wij elkaar versterken. Elkaar ondersteunen op het gebied van welzijn van inwoners van Zoeterwoude.

De rol van ambassadeur voor Samen Gezond Zoeterwoude is echter groter. Zelf heb ik op veel verschillende terreinen vrijwilligerswerk gedaan. Momenteel ben ik ledenraadslid bij Rabobank Groene Hart Noord, commissielid van Tennisclub Zoeterwoude en voorzitter van Zoeterwoude voor Elkaar. Organisaties die óók taken willen vervullen in de maatschappij en zich verbinden aan het welbevinden van mensen. Netwerken kunnen helpen om partijen bij elkaar te brengen op bijv. sportief – of financieel vlak, of elkaar ook versterken bij energiebesparing.

Elkaar kennen, elkaar versterken en dan de passende weg weten te bewandelen, daarvoor is samenwerking noodzakelijk.

Mooie woorden? ……maar hoe kan dat nu uitpakken in de praktijk?
De werkgroep Wonen en Woonomgeving van ZVE heeft nauwe contacten met de net opgerichte Stichting Groener Zoeterwoude. De energiecoöperatie Groener Zoeterwoude kon advies gebruiken. Vanuit de maatschappelijke opdracht van Rabobank Groene Hart Noord hebben specialisten en ledenraadsleden zich gebogen over een goede communicatiestrategie voor Groener Zoeterwoude. Ook tennisvereniging ZTC kon een bijdrage krijgen voor de aanleg van ledverlichting van Rabobank Groene Hart Noord. Elkaar even op een spoor zetten dát helpt.

Zo kunnen de verbinders en ambassadeurs van Samen Gezond Zoeterwoude met elkaar een rol vervullen die bijdraagt aan het welzijn van alle inwoners van Zoeterwoude

Samen Gezond Zoeterwoude én Zoeterwoude voor Elkaar weten elkaar te vinden. We werken samen met andere partijen voor het welzijn en de gezondheid van inwoners van Zoeterwoude.

Ineke Hiel

Contactgegevens Ineke:

Volgen nog