Tim Gonlag

Mijn naam is Tim Gonlag en ik ben groepsleerkracht en vakdocent bewegingsonderwijs op de Bernardusschool in Zoeterwoude Rijndijk. Ik geniet van de samenwerking tussen leerling en leerkracht met als doel om in een veilige omgeving zich te kunnen ontplooien. Wie ben ik en wie wil ik worden?

Mijn rol is om ieder kind individueel aan zijn of haar behoeftes te proberen te voldoen. Zowel in de klas als in de gymzaal. Kinderen hebben behoefte aan acceptatie, ruimte voor verkenning en veiligheid. ontwikkeling van kinderen verloopt het soepelst als deze voorwaarde gewaarborgd kunnen worden. Het welzijn van de kinderen staat voorop. Daarom passen we oefeningen aan op het niveau van de kinderen en bieden we uitleg en hulp op maat. Door kinderen eigenaar te maken van hun ontwikkeling stimuleren we de intrinsieke motivatie. Zij bepalen hun koers en leerkrachten sturen bij en ondersteunen bij dit proces. Zo bereiden we de kinderen voor op hun rol in de maatschappij waar zij zich bewust zijn van hun talenten en uitdagingen.

Samen Gezond Zoeterwoude is voor mij een mogelijkheid voor verbinding tussen jong en oud en de betrokkenheid van de kinderen bij de Zoeterwoudse gemeenschap te vergroten.

Mijn talenten zijn:

  • Toegankelijkheid en openheid bieden
  • Vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling
  • Fysieke en cognitieve uitdagingen bieden
  • Saamhorigheid kweken
Tim Gonlag

Contactgegevens Tim:

Volgen nog